Fotogalerija

Tadej Droljc | v pogovoru z Draganom Živadinovim

*

Pogovor Dragana Živadinova z umetnikom Tadejem Droljcem. Pred premiero njegovega najnovejšega avdiovizualnega dela Žarkolom v Kinu Šiška, 10. decembra letos, bosta skupaj premislila relacije softvera in umetnosti.

Kot zapiše Živadinov: »Več kot očitno pa je tudi to, da se že nekaj let pred nami uveljavlja - softverska paradigma. Pribijmo na ekran: Mi že globoko živimo v njej!«

Izhodišče pogovora bo razlikovanje umetniškega softvera od softver umetnosti! Umetniški softveri so zbirka računalniških programov, ki omogočajo ogromno število različnih operacij, ki jih potrebujemo za modeliranje različnih objektnosti in obdajanj. Softver-umetnost pa je program-umetniško delo, ki bi lahko bil pomemben za razumevanje življenja ali celo za njegov smisel.

Program večera:

* ''vzpostavitev potreb'' / tisto, kar mora delati glede na svoj namen
* [razvoj | upoštevanje funkcij]
* [izmenjava idej] med [nosilci znanj]
----
=> *preimenovanje paradigme*

Sodelujoči:

Tadej Droljc

Dragan Živadinov