Tanja Vujinović | MetaVrt Sfera2

*
*
*

osmo/za, Slovenska 54, Ljubljana (8. nadstropje)

Odprtje razstave bo 11. junija ob 19 uri.
___________________________________________________

Vrt “ni nikoli zgolj vrt, ki se tiče posameznikove zasebnosti, v katerega se zateče v izogib realnosti; to je tista ploskev zemlje na Zemlji, v posamezniku ali v družbenem kolektivu, kjer lahko gojimo kulturne, etične in državljanske vrline, ki rešujejo realnost destruktivnih impulzov. Te vrline so vedno na nas in naše."
– Robert Pogue Harrison

MetaVrt Sfera2 je ekosistem, sestavljen iz futurističnih strojev kot pra-oblik, ki skrbijo za naše zdravje in zdravje naših okolij. Ti objekti, sintetična bitja-stroji, so inspirirani s paleobotaniko, tehnologijami umetne inteligence, fiziko plazme in nanostrukturiranimi materijali. Skozi virtualni svet in fizične instalacije avtorica raziskuje prepletanje med sintetičnim in naravnim. Dela povezujejo preteklost in prihodnost ter prepletajo dejstva in elemente znanosti z mitologijo. Kot sugerira že sam naslov, avtorico navdihujejo številne metafore, vezane na vrtove in njih elemente.

Dela, ki tvorijo Sfero2, so Karboflora, Fontana, Arbora in Zaščitniki ter Genera. Karboflora je neskončna virtualna simulacija, v kateri virtualna flora raste skladno z gibanjem izmerjenih vrednosti onesnaževalcev v zraku. Fontana čisti vodo s plazmo, mala fontana pa prši s plazmo obdelano vodo v ozračje. Genera čisti zrak s pomočjo nanocevk. Arbora analizira čustvena stanja, ki se zrcalijo v glasu, in generira binauralni zvok.
___________________________________________________

CV:
https://drive.google.com/file/d/15yQx38__qLwVjsEwSY6fYyNWiJIlY_fy/view

Več o projektu:
https://drive.google.com/file/d/1qPJcmaNO1Je5xzkezUsCtJDIKfJihAnX/view
___________________________________________________

Produkcija: Zavod Ultramono
Koprodukcija instalacij Arbora in Carboflora: SciArtLab IJS
Soorganizacija: Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost in Zavod Projekt Atol

Sodelojoči:
Jan Kušej (Sfera2); Gaja Boc (Karboflora); Sara Bertoncelj Čadež (Karboflora); Derek Snyder (Sfera2); Vid Podpečan (Arbora); Dariusz Andrulonis (Karboflora); Roman Bevc (Arbora, Fontana, Genera); Arijana Filipić, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Nacionalni inštitut za biologijo (Fontana); Dr Gregor Primc, Oddelek za inženirstvo površin in optoelektroniko, Institut Jožef Stefan (Fontana); Dr Luka Suhadolnik, Oddelek za nanostrukturne materiale, Institut Jožef Stefan (Genera); Stephan Doepner, Cirkulacija 2 (Genera); Maja Koblar, Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo (CEMM), Institut Jožef Stefan (Genera); Gregor Krpič (Mala Fontana, Arbora Zaščitniki).

Zahvala:
Prof. Saša Novak, Vid Podpečan, Jan Kušej, Jelena Guga, Dariusz Andrulonis, Dr Zoran Lj. Petrović, Inštitut za fiziko Univerze v Beogradu, Stephan Doepner, Cirkulacija 2, Lenart Krajnc, RogLab, Tomo Per, Urška Comino, Institut Jožef Stefan: Oddelek za tehnologije znanja, Oddelek za nanostrukturne materiale, Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo (CEMM), Oddelek za inženirstvo površin in optoelektroniko..

 
With:

Tanja Vujinović

Tanja Vujinović je novomedijska umetnica, ki deluje mednarodno od 1997 naprej. Njeno delo temelji v raziskovanju, ki združuje tradicionalne umetniške discipline z novimi tehnologijami. Osredotoča se na tehnologije in njihov vpliv na človeka in naravo. V svojem delu raziskuje odnose med človekovo subjektivnostjo, tehnologijo, okoljem in “amalgame”, ki ob tem nastajajo. Navdahnjena s scenariji iz preteklosti, sedanjosti in tudi potencialne prihodnosti razvija hibridne instalacije kot poetske sisteme za premišljevanje sveta. Njena dela so konceptualna, intuitivna in poetska raziskovanja potencialov. Njene instalacije nas ne le spodbudijo k razmišljanju, temveč nas obdarijo tudi s senzorijalno izkušnjo. Novi projekti in dela, ki so vezana za metafore vrtov, so vizije vrtov bodočnosti novega - tretjega tisočletja, kjer bodo bionični sistemi polni ne-človeških agentov delovali v sinergijah z naravnim okoljem, ljudmi in prenovljenimi tehnologijami.

Supported by: