Studio 8.1 — Oskar Longyka — Povabilo

*

Studio 8.1 je ustvarjalni teritorij, koncertni cikel, ki ga vodijo in oblikujejo glasbeniki sami. Platforma vzpostavlja kontinuirano prakso inovativnih zvočnih kodov ter snovanje novih ustvarjalnih celic ter deluje kot generacijski most in zbirno mesto skupnosti. Ustvarjalci se seznanjajo s širšim mentalnim in fizičnim prostorom, v katerem nastaja glasbeni dogodek, svoje zamisli pa preverjajo v stalnem dialogu z drugimi deležniki. Ustvarjalec tako postane tudi sam svoj kurator. Prav to omogoča, da so lahko posamezni dogodki premišljeni izven danih koncertnih okvirov in sledijo samogeneracijski logiki, tesno povezani z energijo, znanjem in sposobnostmi celotne koncertne skupnosti.

Kurator prihajajoče edicije je violinist Oskar Longyka, eden izmed dveh ustvarjalcev v rezidenci in kuratorjev cikla Studio 8.1 v letu 2023.

Koncert z naslovom Povabilo je prvi v seriji treh dogodkov, katerih vsebina je zasnovana kot 'oris repertoarja' – hkrati kanoničnega in obrobnega, mejnega.

Cilj je iskanje novih možnosti znotraj in okrog njega. Koncertno prizorišče Osmo/ze je [za za izvedbo kanoničnih del] nekoliko nestandardno. Posledično se spremenita odnos med občinstvom in glasbeniki ter zvok in občutek prostora. Skozi delo in življenje z repertoarjem se ponudijo druge ustvarjalne možnosti – tradicija performativno prakso sicer usmerja, vendar je ne omejuje.

Odnos do izvornih kompozicij se prenese z dobesedne ravni poustvarjanja glasbenega teksta na bolj abstraktno stran, ki se trudi kompozicijo oživeti, četudi na račun tega od nje kdaj odstopa. Nikakor sicer ne gre za prekomponiranje ali spreminjanje, le za spremembo gledišča. Ta sicer dopušča možnost radikalne spremembe izvirnega materiala, vendar se hkrati zaveda, zakaj tega ne more narediti. Namesto te spremembe koncert dopolnjuje novonastalo delo, ki so ustvarjena z mislijo na kontekst, v katerem bodo zazvenela.

Nastopajoči:

Mirjam Šolar - violina
Oskar Longyka – violina
Domen Kužnar – viola
Urša Roš – violončelo
Veronika Fridrih – čembalo/virginal

Program izvajanih del:

A. Vivaldi: Komorni koncert v a-molu RV 108
I. Allegro
II. Largo
III. Allegro

C. P. E. Bach: Divertimento v D-duru H.641
I. Largo
II. Allegro
III. Rondeau

Oskar Longyka: novo delo

Vstopnina: 5eur / 3eur (mladi do 25 let, študenti, upokojenci in starejši od 65 let)

Supported by: