Robert Bobnič | V iskanju strojnega časa

Na primeru projekta Zanke v prenosu se bo predavanje po poteh medijsko-arheološke-tehno-epistemologije najprej nanašalo na razumevanje časa znotraj tehnološko mediirane in avtomatizirane zvočne procesualnosti. Na tej podlagi bo v drugem delu predavanja možno na bolj specifičen način razmišljati o rekurzivni in afektivni ekonomiji (časa) digitalnih kultur in estetik. Pri tem se bo izhajalo iz pojmovanja zanke kot potencialno nenadzorovanega afekta.

Sodelujoči:

Robert Bobnič je raziskovalec v Centru za proučevanje kulture in religije in doktorski študent medijskih študij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. V doktorski disertaciji se ukvarja s proučevanjem algoritmov in avtomatizacije na področju kulturne potrošnje. V preteklosti je med drugim deloval kot urednik pri založbi V.B.Z. (2018–2020), urednik kulturne redakcije na Radiu Študent (2013–2016) in glavni urednik časopisa Tribuna (2011–2012) ter bil član uredništva ŠUM-a, revije za sodobno umetniško kritiko in teorijo (2018–2019).

S podporo: