Robert Bobnič | V iskanju strojnega časa

Na primeru projekta Zanke v prenosu se bo predavanje po poteh medijsko-arheološke-tehno-epistemologije najprej nanašalo na razumevanje časa znotraj tehnološko mediirane in avtomatizirane zvočne procesualnosti. Na tej podlagi bo v drugem delu predavanja možno na bolj specifičen način razmišljati o rekurzivni in afektivni ekonomiji (časa) digitalnih kultur in estetik. Pri tem se bo izhajalo iz pojmovanja zanke kot potencialno nenadzorovanega afekta.

Sodelujoči:

Robert Bobnič je doktorski študent medijskih študij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in raziskovalec na Centru za proučevanje kulture in religije. Njegovo raziskovalno zanimanje sega na področja popularne glasbe, zvočnih kultur in medijske teorije, s poudarkom na zgodovini in epistemologiji medijske tehnologije.

S podporo: