Andrea Knezović | Memento Pudorem

*

Memento Pudorem (Ne pozabi sramu) je umetniški raziskovalni projekt. Je potopitev v mnogolične vidike sramu – raziskuje vpliv sramu na umetniški proces, pa tudi kako sram doživljamo in razumemo iz interno-intimnih in eksterno-družbenih vidikov.

Kljub temu, da sram ni nekaj, kar bi bilo biološko določeno, se nas dotakne na znan način. Čeprav se vsak z njim sooča na drugačen način, je vsem skupno, da vsak z njim zakriva lastne pomanjkljivosti. Pojma sramu in krivde sta bila nenehno povezana s čustvi, ki nas ustavijo, paralizirajo. A kaj če bi lahko sram uporabili kot orodje za ustvarjalni proces? Kot orodje za svojo (ponovno) vzpostavitev, ali pa kot orodje raziskovanje tega kdo smo?

Pogovor z umetnico bo vodil Tevž Logar in bo potekal v angleščini.

V diskusiji se bosta sogovornika dotaknila tudi fenomena in raznoterih pojmovanj procesa, ki ga v angleščini imenujemo "artistic research," v Sloveniji pa neredko pride do zadreg zaradi pogosto drugačnega razumevanja pojma umetniškega raziskovanja.

Sodelujoči:

Andrea Knezović (1990, Zagreb) živi med Zagrebom, Ljubljano in Amsterdamom. Njena praksa je tesno povezana z raziskovanjem mejnih stanj in dvoumnosti znotraj družbenega konteksta. Je v neprestani interakciji s svojim okoljem, ki ga tudi odraža, ko se ukvarja z biopolitiko, telesno politiko in liminalnostjo. Umetniško prakso uporablja kot sredstvo za rekonstrukcijo družbenih paradigem skozi domišljijsko vizualno in (inter)medijsko besedišče ter konceptualni okvir.
Andrea je sodelovala na številnih lokalnih ter mednarodnih razstavah in bila nominirana tudi za Essl Art Award 2013 in 2015. Od septembra 2017 je vpisana na Master of Artistic Research na Univerzi v Amsterdamu.