Andrej Rupnik | Uporaba intruzivnih metod v obveščevalnem in preiskovalnem procesu

*

Uporaba intruzivnih metod v obveščevalnem in preiskovalnem procesu

Datum predavanja: 14. december 2018 ob 13:00-15:00

Predavanje bo potekalo v prostorih Ljudmile, Slovenska cesta 54 (stolpnica Avtotehne), 8. nadstropje.

Predaval bo Andrej Rupnik, ki je bil v med leti 2007 in 2010 direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.

Upravljanje sodobnega sveta bolj, kot kdaj koli prej v zgodovini temelji na informacijah: na njihovem pridobivanju, vrednotenju, analiziranju in uporabi v procesu odločanja. Množica informacij je v dobi informacijske družbe vsakomur dostopna. Lahko smo zgolj pasivni sprejemniki javnih informacijskih tokov, informacije in podatke pa lahko tudi aktivno iščemo preko javno dostopnih virov, še posebej, če jih potrebujemo za sprejem odločitev. Obstaja pa tudi množica informacij, ki jih želijo posamezniki, skupine, organizacije in države ohraniti skrite pred drugimi posamezniki in javnostjo. Njihovo prizadevanje za zaščito lastnih informacij in podatkov je sprejemljivo, če temelji na legitimnih interesih in na zakoniti osnovi. Povsem drugače pa je, kadar sta ta dva elementa odsotna. V takem primeru gre običajno za informacije povezane s kriminalno aktivnostjo posameznikov ali skupin, lahko pa gre tudi za informacije povezane s sistematičnim in prikritim delovanjem držav ali organizacij, ki si prizadevajo uresničiti svoje cilje, ali pa vsaj škoditi uresničevanju ciljev nasprotnika. Ogledali si bomo sodoben nabor tehnik in orodij za tajno pridobivanje podatkov in informacij v obveščevalnem procesu, ki ga izvajajo državni organi, obenem pa bomo opozorili tudi na možnosti zlorab tega depozitorija. Ker je uporaba sodobnih obveščevalnih orodij nujno povezana z intruzijo v človekove pravice, se bomo posebej dotaknili tudi sistemskih vidikov varovanja človekovih pravic.