Tanja Vujinović | Sfera3

*

Razstava
7. – 17. julija 2020
osmo/za, Slovenska 54, Ljubljana (8. nadstropje)

Odprtje razstave: 7. julija ob 19 uri
Razstava bo odprta vsak dan od 17. do 20. ure

Praksa slovenske novomedijske umetnice Tanje Vujinović temelji na raziskovanju področji, kjer se tradicionalne umetniške discipline združujejo z novimi tehnologijami. V svojih delih naslavlja odnose med človekovo subjektivnostjo, tehnologijo in okoljem ter raziskuje “amalgame”, ki nastajajo ob tovrstnih interakcijah. Pri aktualnih projektih, ki so vezani na metaforo vrta, umetnica naslavlja vizije vrtov tretjega tisočletja, kjer bodo bionični sistemi, prepredeni z nečloveškimi agenti, delovali v sinergiji z naravnim okoljem, ljudmi ter prenovljenimi tehnologijami.

Predstavitveni video projekta Sfera3:
https://vimeo.com/431476195

Razstava Sfera3 je zasnovana kot virtualni futuristični meta vrt oziroma ekosistem imaginarno-realnih stvari. Sestavljena je iz sektorjev Plasmonika, Otok, Sektor A in Sektor P. Razstava vključuje majhne in velike instrumente-organizme: reaktorje, zbiralnike, večnamenske kapsule, sintetične rastline, asteroide in osrednji vodnjak za čiščenje vode ter proizvodnjo energije. Posamezni sektorji oziroma virtualni prostori predstavljajo spoznanja iz različnih področji sodobne znanosti, kot so fuzijska energija, nanostrukturirani materiali, umetna inteligenca, nevroznanost, virtualna resničnost in fizika plazme. Umetnica se pri kreaciji estetsko impozantnih tridimenzionalnih virtualnih prostorov zgleduje pri lokacijah na Zemlji, kjer se izvajajo primerljive simulacije, vaje in raziskave, kot sta Rio Tinto v Španiji ali polja v Matisu na Islandiji. Razstava Sfera3 naslavlja področje globoke tehnologije, o kateri je pisal ameriški profesor Lee Worth Bailey. Globoka tehnologija terja temeljito spremembo tehnološke misli v smeri globlje samorefleksije tako na strani razvijalcev in raziskovalcev kot tudi uporabnikov. Tehnološki egoizem in materializem je namreč potrebno nadomestiti s skrbjo za sočloveka in okolje.

Razstava Sfera3 je vabilo k razmisleku o ekologijah sveta, omrežjih, katerih deli smo, ter alternativnih načinih pridobivanja energije in čiste vode za vsakodnevno oskrbo ljudi in gospodarstva. Gre za prostor možnega, dejanskega in njunega medsebojnega prepleta človeka, tehnologije in znanosti. Vabljeni k meditaciji!

Sodelojoči:
Jan Kušej (Zavod Ultramono)
Jože Zajec, ScenArt
dr. Luka Suhadolnik, Odsek za nanostrukturne materiale, Institut Jožef Stefan
dr. Vid Podpečan, Odsek za tehnologije znanja, Institut Jožef Stefan
Luzie Seidel (LUZ1E), https://soundcloud.com/l-v-z-1-e
Mihajlo Đorović, https://soundcloud.com/summerdeaths
Jaša Bužinel, odnosi z javnostmi

Produkcija: Zavod Ultramono
Koprodukcija dela Plasmonika: Finetuned Limited in EUROfusion
Koprodukcija dela Otok: SciArtLab IJS
Soorganizacija: Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost in Zavod Projekt Atol
Projekt je podprl Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana

Več na:
https://www.tanjav.art/
https://www.facebook.com/Ultramono
https://www.instagram.com/tanja_vujinovic_ultramono_/
https://vimeo.com/ultramono

Sodelujoči:

Tanja Vujinović

Tanja Vujinović je novomedijska umetnica, ki deluje mednarodno od 1997 naprej. Njeno delo temelji v raziskovanju, ki združuje tradicionalne umetniške discipline z novimi tehnologijami. Osredotoča se na tehnologije in njihov vpliv na človeka in naravo. V svojem delu raziskuje odnose med človekovo subjektivnostjo, tehnologijo, okoljem in “amalgame”, ki ob tem nastajajo. Navdahnjena s scenariji iz preteklosti, sedanjosti in tudi potencialne prihodnosti razvija hibridne instalacije kot poetske sisteme za premišljevanje sveta. Njena dela so konceptualna, intuitivna in poetska raziskovanja potencialov. Njene instalacije nas ne le spodbudijo k razmišljanju, temveč nas obdarijo tudi s senzorijalno izkušnjo. Novi projekti in dela, ki so vezana za metafore vrtov, so vizije vrtov bodočnosti novega - tretjega tisočletja, kjer bodo bionični sistemi polni ne-človeških agentov delovali v sinergijah z naravnim okoljem, ljudmi in prenovljenimi tehnologijami.

S podporo: