Fotogalerija

Katja Goljat / Asiana Jurca Avci

Ava Zevop | Na začetku je bila statika ... na koncu spleteni svet

*
*
*
*
*
*

Voden ogled razstave:

  • torek, 8. 11. 2022 | 17.00

Projekt spremlja esej Rosemary Lee z naslovom Umetna interpretacija. Besedilo je dostopno na razstavi in na spletni strani osmo/ze.

Na začetku je bila statika … na koncu spleteni svet umetnice Ave Zevop raziskuje, kako sintetični mediji zapletajo razmerje med podobo in svetom. Projekt preči različne medijske preplete – od generiranega podobja in teksta preko vizualnih podatkovnih zbirk in svetovnega spleta do digitalne fotografije in analogne televizije – in raziskuje, kako se odmevi preteklih vizualnih medijev in tehnologij odražajo v estetiki in semantiki nove vizualne paradigme, ki jo oblikujejo procesi umetne inteligence.

Ob razmišljanju o razvoju človeške zaznave leta 2006 je utemeljiteljica prvega obsežnega podatkovnega niza ImageNet (2009–), dr. Fei-Fei Li, prihodnost strojnega vida (avtomatizirane prepoznave objektov v svetu) pionirsko videla v ogromnem naboru označenih fotografij za treniranje modelov umetne inteligence, ki bi “kartiral celoten svet objektov”. Takšen borgesovski podvig je bil možen ravno ob popularizaciji digitalne fotografije, širjenju svetovnega spleta in vzponu družbenih omrežij. 

Za to so bile ključne ogromne količine digitalnih fotografij, “zajetih” s svetovnega spleta, ki so bile nato razvrščene v zbirke na podlagi leksikalnih podatkovnih baz (npr. WordNet). Nepregledno število podob so najprej označevale mase oddaljenih spletnih delavcev preko Amazonove platforme Mturk, kasneje pa so jih začeli brezplačno označevati uporabniki spletnih platform. Takšna kategorizacija vidnega neizbežno plošči pomen posameznih podob in hierarhije v jeziku zrcali v odnose na ravni podobe, kot lahko opazimo tudi v nejasnem odnosu med napotkom (prompt) in generirano podobo ali v nenavadni strojni interpretaciji podob. 

Na začetku je bila statika … na koncu spleteni svet v seriji štirih del, ki so zasnovana kot generativno-interpretativne zanke, sondira tehnokulturni preplet, ki podlaga in oblikuje trenutno najširše uporabljane modele UI za generacijo in prepoznavo podob. V posameznih delih projekt poleg omenjenih modelov uporablja tudi slikovno iskanje, ki služi kot povratnoinženirsko orodje za raziskovanje svetovnega spleta in podatkovnih nizov kot specifičnih “svetov podob” in “podob sveta” v enem.

Delo Real-time poetično povezuje dve obliki šuma: šum televizije, osnovnega gradnika pretekle medijske “sedanjosti”, in “šum” difuznega modela za generacijo podob. Strojni opisi televizijske statike tako služijo kot iztočnica za avtomatizirano ustvarjanje kombinacij podob in teksta. V enoti String abstraktna podoba kot vizualni napotek sproži produktivno verigo (napačnih) interpretacij, pri tem pa se podoba in njen objekt formirata v neprekinjeni transformaciji med besedilom, generirano podobo in fotografijami z interneta. 

Noise uporablja naključne razporede pikslov za preučevanje COCO (Microsoft Common Objects in Context, 2014–), enega od vizualnih podatkovnih nizov, na katerih je treniran model Craiyon (prej DALL-E mini). Ob slikovnem raziskovanju podatkovne zbirke lahko sledimo njeni historični globini in opazujemo specifično obdobje v zgodovini interneta, ki kot materialni vir zbirke predstavlja tudi njegov estetski ključ. Delo Flow povezuje vse v projektu uporabljene modele glede na čas njihovega nastanka. V zanki se podoba skozi potovanje po sodobni zgodovini generativnih modelov transformira v različne vizualizacije besednega označevalca.

Projekt odpira razmišljanja o agentih, ki oblikujejo pomen podob, ter o “kartografijah novih svetov”, ki z izdelavo in uporabo povsem sintetičnih podatkovnih zbirk za treniranje modelov umetne inteligence že danes postajajo realnost.

Sodelujoči:

Ava Zevop

Ava Zevop se z raziskovanjem različnih medijev posveča vprašanjem, povezanim z izzvanimi pojmi današnje resničnosti, stilistiko in semantiko digitalne kulture ter vlogo medijev in tehnologije v procesih “ustvarjanja svetov”. Trenutno v svojem delu raziskuje sintetične medije kot preobrat v kulturni paradigmi in strojno učenje kot pospešek kolonialnega razuma. V preteklosti je delovala tudi pod imenom strtgm.

Njena dela so bila med drugim razstavljena na skupinski razstavi Fever Dream v Galeriji Kresija (2023), v okviru samostojne razstave Na začetku je bila statika ... na koncu spleteni svet v osmo/zi (2022), na festivalu Design FEST Gent v Muzeju oblikovanja Gent (2022), na skupinski razstavi Let it be Queer! v Mestni galeriji Ljubljana (2021) in na 26. mednarodnem festivalu računalniške umetnosti – MFRU: Infrastrukturni kompleks: Altered Earth (2020). Ava živi in deluje med Ljubljano in Brusljem.

S podporo: